Nieuws

  Nieuws

Herdenking 2023
Stichtingen Japanse Vrouwenkampen en Herdenking Japanse Jongenskampen zullen op 27 augustus 2023 gezamenlijk een herdenking organiseren. Download de uitnodiging en het programma  voor meer informatie over deze herdenking. 

Voor diegenen die helaas niet fysiek aanwezig kunnen zijn, wordt de herdenking ook ‘live’ uitgezonden door middel van een livestream.

Herdenking 2022
Ook dit jaar zullen de Stichtingen Japanse Vrouwenkampen en Herdenking Japanse Jongenskampen gezamenlijk een herdenking organiseren. De datum waarop het zal plaatsvinden is 21 augustus 2022. Download het programma van deze herdenking.

De opname is terug te kijken via deze link, of download hier de lezing van Prof. Nicole Immler.

Herdenking 2021
De Stichting Japanse Vrouwenkampen en de Stichting Japanse Jongenskampen zijn in 2019 intensiever gaan samenwerken. Dat resulteerde in 2020, waarin geen fysieke herdenking op Bronbeek kon plaatsvinden als gevolg van de pandemie, in een gezamenlijk uitgebrachte herdenkingsfilm.

De Stichting Japanse Vrouwenkampen en de Stichting Herdenking Japanse Jongenskampen organiseren een eerste gezamenlijke herdenking op zondag 22 augustus 2021. Wij herdenken de slachtoffers van de Japanse Vrouwenkampen en Jongenskampen in voormalig Nederlands- Indië op het terrein van het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek, Velperweg 147 te Arnhem.

Ondanks de versoepelingen in het Covid-19 beleid hebben we nog wel te maken met enige belemmeringen voor onze jaarlijkse herdenking. Via deze link treft u de brief met bijzonderheden aan.

De herdenking was zondag 22 augustus 2021. Kijk hier de livestream op YouTube terug. Of download de voordracht van Bart Nauta.

Herdenking 2020
Zoals bekend zijn grote bijeenkomsten tot 1 september a.s. verboden, daaronder valt ook onze eerste gezamenlijke herdenking van de Stichtingen Japanse Vrouwenkampen en Japanse Jongenskampen. Uiteraard vinden we dat erg jammer, we hadden een mooi programma in voorbereiding maar we begrijpen als geen ander dat er geen enkel risico kan worden genomen.

Maar we werken wel aan een alternatief in de vorm van een herdenking in beeld en geluid. Dit wordt nu voorbereid en we hopen dat in de week van de herdenking deze film op onze website, Facebook en eventueel YouTube te zien is. Daarover zal een bericht op onze website verschijnen.

Nieuw bestuur
Per 2015 is het bestuur gewijzigd en als volgt samengesteld:

Mw. Corinne Dijkstra, voorzitter
Richard Rhemrev, secretaris/penningmeester

Secretariaat: japansevrouwenkampen@gmail.com

Website
Deze site houdt u op de hoogte m.b.t. herdenkingen. Daarnaast wordt de site ook als archief gebruikt.

 

 (c) Stichting Japanse Vrouwenkampen